Jabberwocky Variations
Home : Translations : Bîzdîbocul


Bîzdîbocul

Nina Cassian

Daxdeau în plopot t¸opi asprili
Trombind, bort¸ind prin ierboteci.
Stifos¸ii stupureau sporili
s¸i muimele zglaxveci.

«Baxiete, fugi de Bîzdîboc,
De faxlci s¸i ghiare care-ns¸facax,
De-naripata Cotîrjacax
s¸i de hidosul Croc!»

El apucax un harpiduc
s¸i-n murmur prunic, de coprus,
Se taxvaxli sub pomul Huc
Caxzînd pe gînduri dus.

Pe cînd statea cu gînd luptor,
Cel Bîzdîboc cu ochi de parax
Veni dinspre paxdurea rarax
Hulbaxrisind de zor.

Un-doi! Un-doi! s¸i-as¸a, s¸i-as¸a!
Cu harpiducul îl sfîs¸ie
s¸i-l lasax faxrax scaxfîrlie
s¸i ploncaxie în s¸a.

«Pe Bîzdîboc l-ai crust! Ce zi!
Te-mbraxt¸is¸ez, baxiat frumos,
Sorinescent. Calc! Calos!»
s¸i vesel, sfîrcoti.

Daxdeau in plopot t¸opi asprili,
Trombind, bort¸ind prin ierboteci.
Stifos¸ii stupureau sporili
s¸i muimele zglaxveci.


[Source not available.]

ax = a, hacek
s¸ = s, cedilla
t¸ = t, cedilla


< Prev  Next >
Home : Translations : Bîzdîbocul

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com