Jabberwocky Variations
Home : Translations : Jabberwocky


Jabberwocky

Gösta Knutson

En slidig ödling borvlade
i bryningen på solvis ples.
Och lumpingen var brynklig, och
den villa grutten fnes.

Ack, akta dig för Jabberwock!
Han biter och han klöser hårt!
Och jubjubfåglen är så hemsk,
och gripen griper svårt!

Han tog sitt stridssvärd fast i hand
och sökte länge fienden.
Så kom han till ett tumtumträd,
stod där rätt länge sen.

Han stod där, gränkte, tubblade.
då kom med väldigt eldig blick
igenom skogen Jabberwock
med girigt vilddjursslick.

Ett, två! Ett, två! Han högg och högg
han högg med svärdet kors och tvärs!
Ett huvud som trofé--så kom
ham hem i nästa vers.

Och har du dödat Jabberwock?
Kom i min famn, min gosse god!
O, glädjedag! Hurra, hurra!
Hurra för mannamod!

En slidig ödling borvlade
i bryningen på solvis ples.
Och lumpingen var brynklig, och
den villa grutten fnes.


Written in 1945.


< Prev  Next >
Home : Translations : Jabberwocky

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com